کدوم آموزشگاه برم؟

خب اگه نظر ما رو بخواین، اساساً این سوال خیلی کلّی هست. برای همین بهتره که سوال رو به دو قسمت تقسیم کنیم:کدوم آموزشگاه برم؟کدوم مربی زبان رو انتخاب کنم؟چون نمیشه گفت که تمام مربی های یک آموزشگاهِ خوب، عملکرد قابل قبولی دارند و ممکنه در یک آموزشگاه معمولی ( یا حتی ضعیف )، مربی هایی باشند که خوب