چطور میتونم قبل از خرید بسته ها راجع به نوع تدریس و محتوای دوره بیشتر بدونم؟

نمونه ی تدریس در تیزرهای مربوط به صفحه ی هر دوره موجود می باشد و محتوای تمامی جلسات ریز به ریز در صفحه ی مربوط به هر بسته ی آموزشی نوشته شده است.