چه طور میتونم با englishsofar ارتباط داشته باشم؟

از دایرکت اینستاگرام و یا ایمیل.